Projekt om EU - EU's budget

Hvad bliver pengene brugt til?

                                                    

EU’s årlige budget svarer til, at alle EU borgere betaler 244 euro om året.

Alle penge bliver anvendt til, at forbedre borgernes dagligdag. For studerende betyder det f.eks. at de kan studere i et andet land. For små virksomheder har budgettet en stor betydning. De har lettere ved, at komme ind på de store handels markeder. Penge bliver også brugt til, at forske i nye ideer f.eks. i biler.

Budgettet skal også dække alle projekter i EU, altså f.eks. politikprojekter. Det her er noget alle lande er blevet enige om for, at vi kan udvikle os noget mere. Der er dog også nogle områder som landene har besluttet ikke, at løse i fællesskab, områder som social sikkerhed, pensioner, sundhed og uddannelse. De områder finansieres af nationale, regionale eller kommunale myndigheder.

 

For perioden 2007- 2013 har EU landene besluttet, at en stor del af den fælles indsats og af EU-budgettet skal gå til, at skabe økonomisk vækst, og flere arbejdspladser. Dette er i øjeblikket EU’s hovedprioritet. EU vil have en mere konkurrencedygtig økonomi, det kræver dog, at man investere mere i forskning, uddannelse, udbygning af transport og bedre arbejdsbetingelser. Dette skal ske på en gang hvis man skal kunne skabe en mere konkurrencedygtig økonomi.

 

Næsten 50 procent af EU’s budget går til fødevare, så takket være vores forskellige klimaer kan vi heldigvis producere massere af landbrugs- og fødevarer. De penge fra budgettet går til, at forbrugerne kan købe disse varer til rimelige priser. EU har dog høje krav til sikkerhed og kvalitet. Og så skal landbrugene være forberedte på, at kunne tilpasse sin produktion til forbrugernes efterspørgsel samtidigt med, at de skal overholde miljølovgivningen og lovgivningen om dyrevelfærd. For, at kunne beskytte vore naturressourcer, skal vi være bedre til at passe på miljøet.

 


Hvor kommer pengene fra?

EU tjener deres penge på 4 måder.

Traditionelle egne indtægter.

Denne indtægt består næsten kun af told. Tolden opkræves ved import af varer. Denne indtægt er ca. 12 procent af de samlede indtægter.

 

Merværdiafgift.

Denne indtægt er moms. Den beregnes ved, at en ensartet procentsats af alle medlemslandenes momsgrundlage. Altså af hvad landene tjener af moms. Denne indtægt er ca. 11 procent af de samlede indtægter.

 

Bruttonationalindkomsten.

Denne indkomst beregnes ved at tage en ensartet procent af medlemslandenes BNI. Denne indtægt blev lavet for, at alle lande i EU næsten ville komme til at betale lige meget, så den skulle naturligvis ikke være så høj, men i dag er denne indtægt ca. 76 procent af det samlede budget.

 

Andre indtægter.

Denne indtægt besår hovedsageligt af den skat, de EU ansatte betaler af deres lønninger, og af bøder der pålægges virksomheder rundt omkring. Denne indtægt er ca. 1 procent af det samlede budget.

 
Panel title
Antal besøg: 347

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,28778600692749sekunder