Ommctc - Forside

Eksklusion af MCTC-medlemmer

 

Idéen med denne hjemmeside

Denne side giver et overblik over, hvordan det gik til, da MC Touring Club i sommeren 2011 ekskluderede to medlemmer. Vi to, der blev ekskluderet, deltog desværre ikke i MCTCs generalforsamling i april 2010, hvor idéen om at ekskludere os blev fremsat og "afprøvet" via en vejledende afstemning. Vi havde derfor ikke mulighed for at komme med vores version af sagen i den forbindelse.


Efterfølgende er vi blevet nægtet at kommentere forløbet i Touring Nyt. Dette har resulteret i, at mange af MCTCs medlemmer betragter os som illoyale "forrædere", der er ude på at ødelægge MC Touring Camp og foreningen.

 

Vi mener imidlertid, at der i et demokratisk land - og herunder i en såkaldt demokratisk forening - skal være mulighed for at komme til orde. Derfor har vi oprettet denne hjemmeside, hvor MCTCs medlemmer og andre interesserede kan danne sig en mere nuanceret mening om sagen.

 

Sidens opbygning

Under menupunktet "Forløbet" ude til venstre ligger en gennemgang af sagens forløb, der er klippet sammen af uddrag af forskellige dokumenter og mails m.v. Skulle du have interesse i at læse nogle af de citerede/beskårede dokumenter i deres helhed, kan de åbnes under menupunktet "Dokumentation".


I nogle af de sammenklippede mails er der omtalt nogle vedhæftede dokumenter (bl.a. nogle gamle læserbreve fra Touring Nyt), som vi endnu ikke har fået lagt ud under "Dokumentation". Lad os det endelig vide, hvis der er nogle af disse dokumenter, du særligt gerne vil læse!


Sagsanlæg og skatteforhold

Som det fremgår af vores ”beretning”, er vi ved at forberede et sagsanlæg mod MCTC omhandlende uberettiget eksklusion. Derfor er vi i gang med at samle dokumentation/beviser, der støtter vores påstand. I den forbindelse forventer vi bl.a. at kontakte SKAT om foreningens forhold/skatteregnskab, da en del af begrundelsen for eksklusionerne er "grundløs anmeldelse til skattevæsnet" (jf. Touring Nyt nr. 6/2011).


Vores hidtidige research i forhold til foreningens og campens regnskabs- og skatteforhold tyder desværre på, at det kan blive en dyr affære, hvis SKAT går tingene efter i sømmene. Herunder kan det få den konsekvens, at de frivillige hjælpere på campen får en efterregning fra SKAT, fordi foreningen/campen ikke har orienteret dem om, at de gratis overnatninger og den forplejning m.v., de får som "tak for hjælpen", skal påføres selvangivelsen.


Efter telefonisk kontakt til forskellige instanser er det desuden vores klare indtryk, at SKAT og Konkurrencestyrelsen med stor sandsynlighed vil vurdere udgivelsen af Touring Nyt som værende et ”proforma-medlemsblad”/kommercielt blad - hvilket helt sikkert også kan få kedelige økonomiske konsekvenser. At BIKE nu har måttet opgivet at udkomme i Danmark, understreger den ulige konkurrencesituation på det danske MC-bladmarked.


Hvem har ret, og hvem skal betale?

Vi har i en årrække været blandt de aktive medlemmer i MCTC og har lagt mange kræfter i arrangementer som festival, børnetræf, fællestur og pinsetur. I årenes løb har vi sideløbende påpeget en række forhold, hvor vi mener, MCTC praktiserer på kant med gældende regler. Hver gang har bestyrelse og forretningsfører imidlertid afvist vores påstande.

 

Alt hed sig jo også at være i den skønneste orden med campens brug af Trekanten! Så bestyrelsen har vel heller ikke noget at frygte i forhold til en henvendelse til SKAT??


Men hvis det nu viser sig, at vi også har ret denne gang - hvem skal så betale regningen? Bliver det bestyrelsesmedlemmerne selv, der skal holde for, eller vil de bruge medlemmernes penge/klubkassen, selvom de gentagne gange er blevet gjort opmærksomme på, at der ikke bliver spillet efter reglerne?


Det videre forløb

Siden vi lavede denne hjemmeside i foråret 2012, har vi telefonisk vendt sagen med SKAT ad flere omgange. I begyndelsen af november 2013 har vi så skrevet til Skattecenter Randers for at få deres vurdering af sagen. Brevet til SKAT med tilhørende bilag er lagt ind under "Forløbet" i menuen ude til venstre. Vi håber, at vi ad denne vej kan fremskaffe dokumentation for, at vores eksklusioner var uberettigede.


Vi hører meget gerne dine kommentarer til sagen, når du har kigget materialet på denne hjemmeside igennem. Du kan give din mening til kende på følgende Facebook-side: www.facebook.com/eksklusion. Er du ikke på Facebook, er du velkommen til i stedet at sende en mail til Steen på pingo7@live.dk.

 

De bedste MC-hilsner fra


Steen Pingel Jensen og Lene Eriksen

Medlemmer af MCTC indtil juli 2011


   
 
Panel title

© 2018 ommctc

Antal besøg: 7187

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,32912516593933sekunder